”отографиАе са предаваїе владике ·ована
25 октобра 2014

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................фотографиАе „арко ЃАелопавлиМ.................