Поклоничко путовање 3. маја 2015

Жича, Љубостиња и Мрзеница

 

 

 

 

 

 

......................... фотографије: чланови удружења.................