Излет у Манасију
25. маја 2015. године

 

 

 

 

 

 

......................... фотографије: чланови удружења.................